Chính sách bảo mật

Bacsibenhxahoi hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân đối với người dùng. Chính sách bảo mật này sẽ chỉ rõ những thông tin mà chúng tôi sẽ có thể thu thập từ bạn và về việc sử dụng các dịch vụ của Bacsibenhxahoi của bạn. Ngoài ra, Chính sách bảo mật sẽ giải thích những lựa chọn bạn có để quyết định cách mà thông tin cá nhân của bạn được sử dụng và làm thế nào chúng tôi bảo vệ những thông tin đó. Chúng tôi mong bạn đọc Chính sách bảo mật này một cách cẩn thận để hiểu rõ những quyền lợi mà bạn có được khi cung cấp thông tin cá nhân của chính mình.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho các trang web thuộc sở hữu và điều hành bởi Bacsibenhxahoi nhắm tới người tiêu dùng (những người không chuyên trong lĩnh vực y tế) cho mục đích cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình phi thương mại

Bacsibenhxahoi có thể chia sẻ thông tin với các công ty con hoặc các trang web mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát, tuy nhiên những thông tin thu thập được đề tập tới trong Chính sách bảo mật sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của Chính sách bảo mật.

Những thông tin về bạn được thu thập

Thông tin cá nhân

Nếu bạn muốn đăng ký hoặc muốn được cập nhật vào hồ sơ thành viên hiện tại của Bacsibenhxahoi , bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. “Thông tin cá nhân” là thông tin mà chúng tôi có thể sử dụng để xác định hoặc liên lạc với bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email. Một số công cụ và dịch vụ tương tác của chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi thông tin về sức khỏe – đây cũng được xem là một loại thông tin cá nhân. Bạn phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của các thông tin cá nhân mà bạn gửi đến Bacsibenhxahoi bởi thông tin không chính xác sẽ ảnh hưởng đến quá trình sử dụng các trang web và công cụ của Bacsibenhxahoi và việc liên lạc giữa Bacsibenhxahoi và bạn như đã được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Thư thông báo và email gửi đến bạn

Khi đăng ký và sử dụng trang web của Bacsibenhxahoi vào những thời điểm khác nhau, bạn sẽ có sự lựa chọn trong việc chấp nhận cung cấp thông tin cá nhân để nhận được thư thông báo / bản tin khuyến mại – chẳng hạn như thư thông báo về một căn bệnh cụ thể – thông qua email Bacsibenhxahoi và / hoặc trực tiếp từ các bên thứ ba. Bacsibenhxahoi sẽ hiện đăng ký nhận thư thông báo của chúng tôi lên các trang web của bên thứ ba. Vậy nên nếu bạn đăng ký nhận thư thông báo của chúng tôi trên trang web của bên thứ ba, trang web sẽ cung cấp thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như địa chỉ email cho chúng tôi và chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó hệt như thể bạn đã tự cung cấp cho Bacsibenhxahoi và quản lí chúng theo những điều được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Khi bạn đăng ký để nhận thư thông báo qua email của chúng tôi trên trang web của Bacsibenhxahoi hoặc vào bất cứ thời điểm nào, bạn luôn có thể lựa chọn chọn không nhận bản tin khuyến mại từ Bacsibenhxahoi hoặc từ nhà tài trợ của chúng tôi.

Bạn có thể thôi nhận thư thông báp bằng cách:

  • Làm theo hướng dẫn luôn được đính kèm vào cuối mỗi thư thông báo mà chúng tôi gửi tới.

Nghiên cứu thị trường

Theo thời gian, Bacsibenhxahoi có thể tiến hành các cuộc khảo sát nghiên cứu trực tuyến thông qua email mời gọi, các khảo sát xuất hiện đột ngột trên trang web và các buổi thảo luận nhóm trực tuyến. Khi bạn tham gia vào một cuộc khảo sát, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình. Các thông tin cá nhân mà bạn gửi trong một cuộc khảo sát có thể được sử dụng bởi Bacsibenhxahoi cho mục đích nghiên cứu và đo lường như được mô tả sau đây, kể cả để đo lường hiệu quả của nội dung, quảng cáo hay các chương trình của chúng tôi. Khi thực hiện thu thập thông tin cá nhân cho khảo sát nghiên cứu thị trường, chúng tôi sẽ không chấp nhận người tham gia có độ tuổi dưới 13. Các khảo sát nghiên cứu thị trường sẽ được tiến hành bởi Bacsibenhxahoi hoặc các bên đại diện đã được ủy quyền bởi Bacsibenhxahoi và sẽ bao gồm đường dẫn đến Chính sách bảo mật này.

Emails bạn gửi tới Bacsibenhxahoi

Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các thông tin, nội dung, thông tin kinh doanh, ý tưởng, khái niệm hoặc sáng chế mà bạn gửi đến Bacsibenhxahoi qua email. Nếu bạn muốn sở hữu độc quyền nội dung hoặc thông tin kinh doanh, ý tưởng, khái niệm hoặc sáng chế, xin đừng gửi chúng qua email

Thông tin phi cá nhân

Cho dù bạn không đăng ký hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào , chúng tôi vẫn sẽ thu thập các thông tin phi cá nhân liên quan đế việc sử dụng trang web của Bacsibenhxahoi của bạn. “Thông tin phi cá nhân” là thông tin không thể sử dụng để xác định hoặc liên hệ với bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập được thông tin phi cá nhân về người dùng của chúng tôi từ các nguồn bên ngoài. Mặc dù bạn có thể sử dụng các chức năng của Bacsibenhxahoi mà không cần đăng ký, nhiều công cụ và dịch vụ cụ thể trên trang web của Bacsibenhxahoi có thể yêu cầu bạn đăng ký.

Cookies và Web Beacons

Chúng tôi thường thu thập thông tin phi cá nhân về việc sử dụng trang web của Bacsibenhxahoi và các trang web khác của bạn thông qua Cookies và Web Beacons. “Cookies” là những tập tin dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính mà bạn dùng để xem trang web. Mỗi máy tính truy cập vào trang web của Bacsibenhxahoi sẽ được gán một cookie khác nhau . “Web Beacons” là các tập tin hình ảnh đồ họa được nhúng trong một trang web, thường được sử dụng để giám sát hoạt động trên một trang web và gửi lại thông tin cho máy chủ của mình (máy chủ có thể thuộc về các trang web lưu trữ, một nhà quảng cáo mạng hoặc một bên thứ ba khác). Thông tin ở đây sẽ là thông tin từ trình duyệt của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, địa chỉ URL của trang web có Web Beacons, loại trình duyệt truy cập vào trang web và số ID của bất kỳ cookie nào trước đó đã được đặt bởi máy chủ trên máy tính của bạn.

Các bên thứ ba có kí kết hợp đồng với Bacsibenhxahoi có thể sử dụng Cookies hoặc Web Beacons để thu thập thông tin phi cá nhân về việc sử dụng trang web của Bacsibenhxahoi, bao gồm những chủ đề sức khỏe mà bạn đã xem. Các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo của bên thứ ba cũng có thể sử dụng các thông tin này thay mặt cho chúng tôi để giúp Bacsibenhxahoi cung cấp quảng cáo trên trang web của Bacsibenhxahoi cũng như trên các trang web khác dựa trên hoạt động duyệt web của bạn trên các trang web của chúng tôi. Bacsibenhxahoi có thể tiếp tục điều chỉnh các quảng cáo trên trang web của Bacsibenhxahoi và trang web của bên thứ ba dựa trên thông tin bổ sung của thông tin phi cá nhân mà Bacsibenhxahoi hoặc các bên thứ ba thu thập được.

Thông tin phi cá nhân được thu thập bởi các bên thứ ba mà không có sự ủy quyền của Bacsibenhxahoi

Chúng tôi hợp tác với các bên thứ ba để hiển thị quảng cáo về các mối quan tâm của cộng đồng người dùng. Nhà tài trợ hoặc các nhà quảng cáo trên trang web của Bacsibenhxahoi có thể sử dụng cookie, Web Beacons hoặc công nghệ theo dõi trực tuyến khác của riêng họ trong các biểu ngữ quảng cáo trên trang web và trong email, chương trình khuyến mãi đặc biệt hoặc các thư thông báo chúng tôi gửi đến cho bạn. Quảng cáo của bên thứ ba có thể hiển thị trên trang web của Bacsibenhxahoi . Một số nhà quảng cáo cũng có thể quảng cáo trên trang web của các các công ty khác để theo dõi phản ứng của người dùng đối với quảng cáo và thu thập thông tin phi cá nhân thông qua việc sử dụng Cookie hoặc Web Beacons trên trang web

Chúng tôi không kiểm soát cách mà các bên thứ ba sử dụng Cookies hoặc Beacons Web hay cách họ quản lý các thông tin phi cá nhân thu thập được thông qua việc sử dụng các công nghệ trên trang web của Bacsibenhxahoi . Tuy nhiên, Chính sách quảng cáo của chúng tôi cấm các nhà tài trợ, quảng cáo và rao vặt thu thập thông tin cookie, web beacon hoặc thông tin cá nhân của bạn qua trang web của Bacsibenhxahoi mà không có sự đồng ý của bạn. Chính sách quảng cáo của chúng tôi cũng nghiêm cấm các nhà quảng cáo liên kết bất kỳ phần thông tin cá nhân không được thu thập bởi họ trên trang web của Bacsibenhxahoi sang phần thu thập thông tin cá nhân của họ hoặc người khác hoặc từ các trang web khác trừ khi chúng kết nối với một chương trình cụ thể. Để xem cách Google sử dụng thông tin thu thập được qua việc sử dụng dịch vụ tìm kiếm trên Google của bạn khi vào trang web của Bacsibenhxahoi , bạn có thể vào link sau đây http://www.google.com/policies/privacy/partners.

Bạn có những lựa chọn gì?

Cập nhật/Loại bỏ thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình sử dụng bởi trang web của Bacsibenhxahoi như trong quy định của Chính sách bảo mật, bạn không nên đăng ký thành viên hoặc sử dụng bất kỳ công cụ hoặc ứng dụng nào đòi hỏi cung cấp thông tin cá nhân từ bạn. Bạn có thể cập nhật bất kỳ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua các phương thức liên lạc được liệt kê dưới đây.

Nếu bạn đã đăng ký và mong muốn xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các phương thức liên lạc được liệt kê dưới đây. Chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn ra khỏi cơ sở dữ liệu hoạt động và những cơ sở dữ liệu back-up của chúng tôi theo yêu cầu của bạn. Bạn nên biết rằng việc loại bỏ hoàn toàn mọi thông tin đã được ghi nhận mà bạn đã cung cấp cho trang web của Bacsibenhxahoi từ các máy chủ của chúng tôi là một điều bất khả xét trên phương diện kĩ thuật.

Cookies

Hầu hết các phần mềm trình duyệt có thể được thiết lập để từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt sẽ cung cấp hướng dẫn làm thế nào để thiết lập từ chối cookie trong phần “trợ giúp” trên thanh công cụ. Nếu bạn muốn từ chối cookie của chúng tôi, một số các chức năng và tiện ích của trang web Bacsibenhxahoi có thể sẽ không hoạt động chính xác, tuy vậy bạn không cần phải chấp nhận Cookies của chúng tôi để sử dụng các trang web của Bacsibenhxahoi một cách hiệu quả.

Một số nhà quảng cáo sẽ cho phép bạn ngăn chặn chúng thu thập dữ liệu thông qua việc sử dụng Cookies. Để làm như vậy, bạn phải chọn không tham gia thu thập dữ liệu trên từng trang web. Hiện tại, bạn có thể chọn không tham gia Cookie cho nhiều máy chủ rao vặt bằng cách truy cập các cổng lựa chọn mạng lưới quảng cáo. Cổng trang web này cũng sẽ cho phép bạn xem chính sách bảo mật của nhà quảng cáo. Thông tin về các lựa chọn của bạn trên Facebook có sẵn tại www.facebook.com/about/privacy.

Chúng tôi thường sẽ hợp tác với các mạng lưới quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp quảng cáo của chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ để thu thập thông tin phi cá nhân về các hoạt động của bạn trên các trang web của chúng tôi để cung cấp cho bạn các quảng cáo phù hợp dựa trên cookie hoạt động duyệt web và sở thích của bạn. Trang web của Bacsibenhxahoi sẽ không phản ứng với trình duyệt web “không theo dõi” tín hiệu.

Thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn sẽ được sử dụng như thế nào

Các thông tin mà Bacsibenhxahoi thu thập về bạn sẽ được sử dụng bởi Bacsibenhxahoi để:

  • Quản lí tài khoản của bạn,
  • Cho phép bạn tiếp cận với các công cụ và dịch vụ nhất định,
  • Giải đáp các thắc mắc mà bạn gửi cho chúng tôi và gửi cho bạn các thông tin liên lạc của trang web hoặc dịch vụ của Bacsibenhxahoi
  • Thu thập thông tin phản hồi của bạn về trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi,
  • phân tích thống kê hành vi và hoạt động của người dùng, bao gồm việc các khu vực của trang web được truy cập thường xuyên tới mức nào và có bao nhiêu email được nhận được và mở ra đọc,
  • Cung cấp các nội dung hoặc quảng cáo hữu ích hơn trên trang web của Bacsibenhxahoi hoặc trên các trang web khác mà bạn truy cập sau khi rời trang web của Bacsibenhxahoi cho bạn và những người có đặc điểm nhân khẩu học tương tự và các mối quan tâm chung;
  • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu và đo lường, bao gồm:

Gửi email dành riêng cho bạn hoặc các thông điệp điện tử vì lợi ích sức khỏe của bạn, bao gồm tin tức, thông báo, nhắc nhở và cơ hội từ Bacsibenhxahoi.

Gửi cho bạn những lời chào mời và các tài liệu cung cấp thông tin liên quan đến lợi ích sức khỏe của bạn thay cho các nhà tài trợ của chúng tôi.

Bacsibenhxahoicó thể kết hợp thông tin cá nhân và phi cá nhân được thu thập bởi chúng tôi và có thể kết hợp thông tin này với thông tin có được từ các nguồn bên ngoài.

Chúng tôi cũng sử dụng Cookies để tiến hành khảo sát cho mục đích riêng và thay cho các nhà quảng cáo của chúng tôi. Cookies được sử dụng để xác định xem bạn đã xem nội dung hoặc quảng cáo như thế nào để chúng tôi có thể hỏi xin ý kiến của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để xác thực người trả lời hoặc giúp bạn trở lại cuộc khảo sát đang làm dang dở. Nếu vô hiệu hóa Cookies, bạn có thể không có khả năng tham gia vào một số cuộc khảo sát mà chúng tôi thực hiện.

Thông tin mà Bacsibenhxahoi thu thập về bạn có thể được kết hợp với các thông tin có được thông qua bên thứ ba bởi Bacsibenhxahoi để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và đo lường, bao gồm đo lường hiệu quả của nội dung, quảng cáo hay các chương trình được thực hiện. Các thông tin đến từ các nguồn khác có thể bao gồm tuổi, giới tính, nhân khẩu học, địa lý, lợi ích cá nhân, hoạt động mua bán sản phẩm hoặc các thông tin khác. Chúng tôi có thể báo cáo thông tin đã được tổng hợp, tuy vậy không thể dùng thông tin này để xác định lại để một người dùng cá nhân của các trang Web của Bacsibenhxahoi cho các nhà quảng cáo hiện tại hoặc tương lai và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi. Chúng tôi không bán hay chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào với bên thứ ba bất kỳ, ngoại trừ nhà thầu thực hiện dịch vụ dưới sự ủy quyền của chúng tôi và họ đã đồng ý không sử dụng thông tin nhận được từ chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi có các biện pháp an ninh đáng tin cậy để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân cho bạn. Tuy vậy, bất chấp những nỗ lực mà Bacsibenhxahoi thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, luôn luôn hiện diện rủi ro bên thứ ba có thể tìm thấy lỗ hổng trong hệ thống an ninh của chúng tôi hoặc do việc truyền thông tin của bạn qua Internet có thể bị nhiễu và đánh cắp.

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin cá nhân (bao gồm cả thông tin y tế cá nhân trên các công cụ khác nhau trên trang web của chúng tôi), chúng tôi sẽ mã hóa việc truyền tải thông tin hoặc sử dụng công nghệ kết nối SSL (Secure Socket Layer).

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc cho rằng việc lưu trữ thông tin về bạn là cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn có thể loại bỏ hoặc yêu cầu chúng tôi loại bỏ thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào, nhưng bạn nên biết rằng việc loại bỏ hoàn toàn mọi thông tin đã được ghi nhận mà bạn đã cung cấp cho trang web của Bacsibenhxahoi từ các máy chủ của chúng tôi là một điều bất khả xét trên phương diện kĩ thuật.

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Các trang web của Bacsibenhxahoikhông được thiết kế nhằm mục đích thu hút trẻ em ở độ tuổi dưới 13. Các trang web của Bacsibenhxahoisẽ không thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ trẻ em ở độ tuổi dưới 13 khi chúng tôi nhận thức được điều này.

Liên hệ với Bacsibenhxahoi về vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân hay bảo mật thông tin của bạn

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi bằng cách vào mục Liên hệ nằm cuối mỗi trang web nếu có bất cứ thắc mắc và vấn đề liên quan đến Chính sách bảo mật hay Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi hiện đang lưu trữ.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ công cụ hoặc dịch vụ nào khác của chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải, trừ phi chúng tôi có những thay đổi khác. Nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email bằng cách gửi đến địa chỉ email mà bạn đã đăng ký và / hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web trước khi thay đổi có hiệu lực. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các thông tin mới nhất về bảo mật của chúng tôi trên trang web theo định kì. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật này, vui lòng không đăng ký với chúng tôi và không sử dụng trang web của Bacsibenhxahoi. Bạn nên thoát khỏi trang web của Bacsibenhxahoi ngay lập tức nếu không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này.


DMCA.com Protection Status Nguồn tham khảo kiến thức sức khỏe , y tế : 2bacsi phòng khám nha khoa singae